משרד החקלאות ופיקוח הכפר  
 השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה
המחלקה לפיקוח על מוצרים מהחי

 
     
    טופס דיווח חודשי רופא וטרינר רשותי על בדיקות משנה  
 
בהתאם לתקנה 82 מתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) 1964 הנני מדווח על בדיקות משנה שבוצעו בערייה או רשות מקומית או איגוד-ערים
שם הרשות   שם הרופא הרשותי  
    שנה חודש
1. בדיקות משנה 2. פסילות
מוצרים מספר בדיקות מספר פסילות
בשר יונקים טרי        
בשר יונקים קפוא        
בשר עוף טרי        
בשר עוף קפוא        
דגים טרי        
דגים קפוא        
מוצרים מוכנים למאכל        
אחרים        
סיבת הפסילה מספר פסילות
טמפרטורה הרכב לא מתאימה לסוג המוצר    
בעיות תחזוקה של הרכב המוביל    
נקיון הרכב    
תעודה וטרינרית חסרה או לא נכתבה כנדרש    
טמפרטורהת המוצרים לא מתאימה לנדרש    
מוצרים ממין שונה מובלים ביחד    
סימון לא נכון    
אחר