cartel
Skip Navigation Links
דף ראשי
חקיקה ונהליםExpand חקיקה ונהלים
שאריות ביולוגיותExpand שאריות ביולוגיות
קישורים
מאמרים
טפסים
צור קשר
חופשות
אורגניגרם
תחזוקת המערכתExpand תחזוקת המערכת
  שלום    מבקר לא מזוהה  

Skip Navigation Links
דף ראשי
חקיקה ונהלים
שאריות ביולוגיות
קישורים
מאמרים
טפסים
צור קשר
חופשות
אורגניגרם
תחזוקת המערכת

   
ת.ז.  
קוד משתמש  
מספרים אחרים  
העתק את המספרים
     
  שאריות כימיות
שם הדףפתיחת הדף
רמות מירביות שאריות כימיות 2011 צפית בדף
רמות מירביות שאריות כימיות 2014 צפית בדף
רמות מירביות שאריות כימיות 2015 צפית בדף
רמות מרביות שאריות ביולוגיות ספטמבר 2020 צפית בדף
רמות מרביות שאריות כימיות 2019 צפית בדף
 
     


ברוכים הבאים למפעלי גולמיים שמתחילים להיות מפוקחים ב01/03/2020.
(13/12/2019)

************

מפעלים המייצרים בשר ודגים גולמיים עוברים בימים האלה קורס HACCP של בשירותים הווטרינריים. הכל על מנת להכין אותם בדרישות החדשות של משרד החקלאות לקראת 01/03/2020.
(13/12/2019)

************
Skip Navigation Links
אתר foodinspection.org
ההסתדרות הרופאים הוטרינריים בישראל
המועצה לענף הלול
שירותים וטריניריים
All Rights Reserved © 2007 כל הזכויות שמורות © 2007